vị trí hiện tại:trang đầu >Hiểu biết >开云体育集团 chữ

开云体育集团

[Hiểu biết] thời gian:2023-03-22 13:21:02 nguồn:soi cầu wap ninh thuận tác giả:toàn diện nhấp chuột:166Hạng hai

Nghị định số 68/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 1/11.

ộTàinguyênvàMôitrườngkhôngcòntổngcụctừ

Trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 tổng cục gồm: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo, chỉ có một tổng cục là Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

ộTàinguyênvàMôitrườngkhôngcòntổngcụctừ

Ngoài ra, nhiều đơn vị cấp cục, vụ mới được thành lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

ộTàinguyênvàMôitrườngkhôngcòntổngcụctừ
TNMT xoa 4 tong cuc anh 1

Bộ Tài nguyên và Môi trường.

ộTàinguyênvàMôitrườngkhôngcòntổngcụctừ

Cụ thể, Tổng cục Môi trường được tách ra, thành lập 3 đơn vị gồm: Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

ộTàinguyênvàMôitrườngkhôngcòntổngcụctừ

Tổng cục Đất đai được chia tách thành 3 đơn vị gồm: Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

ộTàinguyênvàMôitrườngkhôngcòntổngcụctừ

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia tách thành hai đơn vị gồm: Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam.

ộTàinguyênvàMôitrườngkhôngcòntổngcụctừ

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

ộTàinguyênvàMôitrườngkhôngcòntổngcụctừ

Với cơ cấu tổ chức mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 27 đơn vị trực thuộc.

ộTàinguyênvàMôitrườngkhôngcòntổngcụctừ

(Biên tập viên:toàn diện)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Những bài hát nổi nhất
    Liên kết